Over Reinier de Graaf

De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 247.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren locatie Delft, het Reinier de Graaf Gasthuis, locatie Voorburg het Diaconessenhuis, locatie Naaldwijk het Behandelcentrum Westland en locatie Ypenburg het Gezondheidscentrum De Reef. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 2964 mensen werkzaam, onder wie 203 medisch specialisten. Er zijn zesendertig specialismen.
 

Missie
Reinier de Graaf wil in 2016 het meest verbonden ziekenhuis van Nederland zijn. Een topklinisch ziekenhuis dat actief de verbinding legt met en tussen medewerkers, patiënten en hun familie, (huis)artsen, therapeuten en andere ketenpartners en nieuw (medisch) talent in de zorgmarkt. De motivatie van deze missie?Verbondenheid leidt tot betere zorg en snellere, betere resultaten. Door te werken vanuit een dieper begrip van en gevoel voor elkaar, ontstaat meer samenhang in de zorg, een prettiger verblijf en meer werkplezier.
 

Visie
Het gefragmenteerde zorgsysteem heeft nieuwe samenhang nodig die de zorg beter organiseert rondom de patiënt. Door samenhang centraal te stellen en een eenheid te vormen, kunnen de professionals van Reinier de Graaf betere zorg, meer compassie, heldere informatie en grotere patiënttevredenheid bereiken. Die houding moet ook leiden tot meer efficiëntie, betere doorstroming, minder faalkosten en lagere mortaliteit. 
 

Topklinisch ziekenhuis
Reinier de Graaf maakt deel uit van de STZ, de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen. Jaarlijks wordt onderwijs geboden aan een groot aantal coassistenten in de laatste jaren van hun medische opleiding. Tevens worden 19 MSRC-erkende opleidingen en 4 niet-MSRC-erkende medische vervolgopleidingen aangeboden.
 

Waarin zijn we uniek?
Vanuit een traditie van vernieuwen, ontdekken en streven naar het beste kwaliteitsniveau heeft de Reinier de Graaf Groep zich ontwikkeld tot een ziekenhuis met een degelijk imago en vernieuwende projecten. Zoals de eerste mama poli, een alcohol & jeugdpoli, Spoed Interventie Team, de laagste gemiddelde ligduur van Nederland en een revolutionaire, duurzame waterzuivering- en afvalinstallatie Pharmafilter. Reinier de Graaf staat bekend om haar IVF polikliniek in Voorburg, gynaecologie en verloskunde, oncologie en medisch laboratorium.