Over Stichting Vrienden

De missie van de Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf zorgt voor extra middelen om projecten van het Reinier de Graaf ziekenhuis te ondersteunen. Projecten op het gebied van welzijn, zorginnovatie, onderzoek en voorzieningen ten baten van patiënten en bezoekers. Projecten waaraan vanuit de reguliere inkomsten geen financiële ruimte kan worden geboden.
 

Aanpak
Onze lange termijnaanpak spreekt uit onze stichting naam: Vrienden van Reinier de Graaf. Wij hebben Vrienden nodig om uitvoering te geven aan onze missie. We mobiliseren medewerkers, particulieren, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, opleidings- en kennisinstituten om in beweging te komen voor patiënten, hun naasten en bezoekers.
 

samen meer voor elkaar

Verbonden met de regio
Het Reinier de Graaf ziekenhuis wil in 2016 het meest verbonden ziekenhuis van Nederland zijn. De stichting Vrienden van Reinier de Graaf sluit hier in haar aanpak op aan. Zij legt verbinding met patiënten, bezoekers, omwonenden, particulieren, opleidings- en kennisinstellingen, bedrijven en organisaties. Zij betrekt hen bij het bereiken van de doelstellingen van de Stichting en stimuleert onderlinge verbondenheid voor meer gevoel van welzijn bij de patiënten. Daarnaast stimuleert zij sociaal maatschappelijk gedrag bij studenten, scholieren en leerlingen en het draagt zij bij aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio van het Reinier de Graaf ziekenhuis.
 

ANBI status
De Stichting heeft een ANBI status en is statutair opgericht bij Westvest Notarissen Delft op 1 november 2001. KvK 40397192. Rekeningnummer NL63 RABO 031.94.36.217 ten name van Stichting Vrienden van Reinier de Graaf.