Meer over ons

De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf zorgt voor extra middelen om het verblijf van patiënten en bezoekers in het Reinier de Graaf ziekenhuis nog aangenamer te maken. We willen hen helpen meer te ontspannen en trachten patiënten zelfs af en toe blij te maken. Daarnaast willen we zorgen dat ze zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van innovaties.  Goede doelen waaruit vanuit de reguliere middelen geen aandacht en financiële ruimte kan worden geboden.   De V De De

Waaraan willen we bijdragen?

  • specifieke aandacht voor kinderen en kwetsbare ouderen
  • creëren van een helende omgeving
  • persoonlijke aandacht
  • innovatie en onderzoek

 

aandacht voor elkaar
vrijwilligers delen uit

Toekomstplannen:
De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf gelooft in de kracht van mensen. Zij zal investeren in het binden van Vrienden en Partners, het inzetten van medewerkers en vrijwilligers, scholieren en studenten, het betrekken van patiënten en omwonenden voor het behalen van doelstellingen ten baten van patiënten en hun naasten.
Samen.. krijgen we Meer voor Elkaar! 

Participatie:
De Vrienden en Partners kunnen meedenken over goede doelen. In sommige situaties zelfs meehelpen om het echt tot stand te brengen. We doen het allemaal voor de patiënten. Patiënten: dat zijn wij soms zelf, dat is onze familie, dat zijn onze vrienden.

Stichting Vrienden van Reinier de Graaf

De Stichting heeft een ANBI status en is statutionair opgericht bij Westvest Notarissen Delft op 1 november 2001. KvK 40397192. Rekeningnummer NL63 RABO 031.94.36.217 ten name van Stichting Vrienden van Reinier de Graaf.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf bestaat uit:

  • Voorzitter: Robbert Jan van der Ent Braat
  • Secretaris: Marianne Eijgenraam
  • Algemeen bestuurslid: Simone Stadhouders-Keet 
  • Algemeen bestuurslid: Annemiek Altena 
  • Vacant: Lid Wetenschapsraad
picture

Jaarverslag
Hieronder vindt u het jaarverslag en de jaarrekening. De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf is trots op wat ze al heeft kunnen betekenen voor de patiënten in het ziekenhuis en kijkt met plezier vooruit. Op weg naar succesvolle fondsenwerving.

Meer informaite

E info@vriendenvanreinier.nl
I www.vriendenvanreinier.nl
I www.reinierdegraaf.nl

Rek.nr: NL 63 RABO 031.94.36.217 
Stichting Vrienden van Reinier de Graaf
KvK 40397192 

einier