Een gift kan fiscaal aftrekbaar zijn

​Met een donatie aan de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf laat U als Bedrijf zien maatschappelijk betrokken te zijn. Het is daarbij goed om te weten dat de giften fiscaal aftrekbaar zijn als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zakelijke giften

Een gift kan geheel aftrekbaar zijn als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan Uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke giften

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt in ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.


Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen
Een niet-zakelijke gift is onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. Aftrekbaar zijn giften die (aantoonbaar met schriftelijke bewijzen) zijn verricht aan een algemeen nut beogende instelling, zoals de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf. Het totale bedrag aan giften moet hoger zijn dan 227 euro. De aftrek bedraagt ten hoogste tien procent van de winst. Het is dus afhankelijk van de winst van Uw organisatie in hoeverre de gift in aftrek kan worden gebracht. Er is geen recht op aftrek wanneer er sprake is van verliezen bij uw organisatie.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak of vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van 5 jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Voor specifieke informatie op maat kunt U het beste contact opnemen met de belastingadviseur of accountant van uw bedrijf.

 

Bron: ondernemingsdatabank

Zakelijke gift 100% aftrekbaar

Zakelijk belang. Voor een gift uit zakelijke overwegingen gelden de beperkingen en de uitbreiding niet. Dergelijke giften zijn gewoon voor 100% als kosten aftrekbaar van uw winst.

Let op. Een punt van discussie kan echter zijn wanneer een gift een zakelijk doel heeft. Als u als bedrijf bijvoorbeeld € 1.000,- overmaakt naar het Reumafonds is er niet direct een zakelijk verband. Dit kan wel anders zijn als u zakelijke connecties heeft bij het Reumafonds en uw gift dus (mede) bedoeld is om hier een zakelijk voordeel te be­­halen. U zult deze zakelijke motieven dus fiscaal aannemelijk moeten maken.

Als ‘nee’ zeggen moeilijk is ... Een gift is ook zakelijk als u zich als ondernemer moeilijk aan een gift kunt onttrekken. Denk bijvoorbeeld aan een zakelijke relatie die een sponsorloop organiseert voor oorlogsslachtoffers en ook u benadert voor een gift. Of aan de plaatselijke harmonie die alle bedrijven jaarlijks benadert voor een bijdrage. Met het oog op uw klanten- en relatiekring kunt u dan moeilijk weigeren. Ook dan is er een zakelijk motief en is uw gift aftrekbaar als zakelijke kosten­post.

Sponsoring/reclame in plaats van gift

Klein verschil. Zakelijk gezien is er maar een gering verschil tussen bovengenoemde giften en uitgaven voor reclame en sponsoring. Vaak krijgt u als gulle, zakelijke gever de mogelijkheid tot naamsvermelding in bijvoorbeeld het clubblad of de kantine van de tennis- of golfclub. Een dergelijke uitgave is dan aan te merken als reclame of sponsoring en dus ook zakelijk aftrekbaar.

Merk uw gift aan als zakelijk, dan geldt er geen drempel en kunt u 100% aftrekken. Er moet wel een zakelijk belang zijn dat u moet aantonen. Bijvoorbeeld dat u nauwelijks om de gift heen kunt. Of merk de gift aan als reclame of sponsoring.