Evelien van der Kruit

Directeur Delft Marketing: voorzitter Stichting Vrienden van Reinier de Graaf

Evelien van der Kruit
Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft – als het oudste ziekenhuis van Nederland – een eeuwenoude relatie met de stad Delft. Als directeur Delft Marketing zie ik het als een uitdaging om alle mooie dingen van de stad met elkaar te verbinden; zowel in het groot als in het klein. Als voorzitter vind ik het een eer om dit ook te mogen doen ten bate van het ziekenhuis. Ik fungeer als het ware als een intermediair tussen ziekenhuis en stad. 
 
Met het ziekenhuis heb ik ook een persoonlijke band. Mijn moeder heeft jarenlang in het Bethel-ziekenhuis gewerkt. Als kind kwam ik er vaak over de vloer; met mijn vader ging ik mijn moeder ophalen of we gingen even op bezoek bij haar tijdens haar pauze. 
 
Ik vind het belangrijk dat patiënten en bezoekers zich prettig voelen in het Reiner de Graaf Ziekenhuis. Dat ze zich in een rustgevende en helende omgeving bevinden, extra persoonlijke aandacht krijgen en profiteren van de opbrengsten van innovatie en onderzoek. Dat is dan ook een van de aspecten waar ik me voor ga inzetten. 
 
Kortom: ik droom van een prachtig en gastvrij ziekenhuis met hart voor patiënten, waar techniek en innovatie vanaf spatten!
 

Eric Boer

Directeur Deelnemingen at MN,  Algemeen Bestuurslid

Eric Boer

Mijn verbondenheid met de stichting voelt als een heel natuurlijke verbondenheid: ik ben geboren en getogen Delftenaar, ben geboren in het ziekenhuis en heb aan het begin van mijn carrière een aantal jaren als verpleegkundige in het Reinier de Graafgasthuis gewerkt. Ik weet dus goed wat het is om in een ziekenhuis te verblijven en er als bezoeker te komen. 

Ik voel het als een maatschappelijke plicht om me, naast een betaalde baan, ook op vrijwillige basis in te zetten voor de maatschappij. Nu dit kan binnen de Delftse regio, in een mooie omgeving van het nieuwe ziekenhuis en met een enthousiast bestuur, stimuleert mij dat om me in te zetten voor de stichting. 

De stichting heeft een prachtige doelstelling die ik uiteraard van harte ondersteun. Vanuit mijn functie als algemeen bestuurslid zal ik een bijdrage leveren door me onder meer actief in zetten en personen en organisaties aan elkaar te verbinden. Dit met als doel het belang van de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis te dienen en het voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. 

De Delfste regio, inclusief het Westland, is een regio die begaan is met het Reinier de Graafgasthuis en trots is op de nieuwbouw. Ik zie dan ook veel mogelijkheden en kansen om door middel van de verbinding, te komen tot het realiseren van de doelstellingen van de stichting Vrienden van Reinier.

Prof. dr. Carina G.J.M. Hilders

Directievoorzitter Reinier de Graaf, gynaecoloog, algemeen bestuurslid

Carina Hilders

Prof. dr. Carina G.J.M. Hilders is per 1 januari 2016 directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Zij is sinds 2002 aan Reinier de Graaf verbonden als gynaecoloog en combineerde deze functie in 2015 met die van directeur Medische Zaken. Carina Hilders is 6 jaar voorzitter van de medische staf geweest en was in die rol ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de fusie met HagaZiekenhuis tot de Reinier Haga Groep. Zij is bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is voorzitter geweest van de projectgroep Medisch Specialist 2015 van de Orde van Medisch Specialisten. Binnen het project Verspilling in de Zorg (ministerie van VWS) is zij voorzitter van de projectgroep Curatieve Zorg.

Prof.dr.ir. Paul Breedveld

Algemeen Bestuurslid

Paul Breedveld
Mijn missie is patienten helpen

Prof.dr.ir. Paul Breedveld (1968) is Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar bij de afdeling biomedical engineering (3mE). Op 11 december 2013 gaf hij zijn intreerede ‘De wonderbaarlijke reis van anatomie naar techniek (en weer terug)’. In nauwe samenwerking met chirurgen en medisch onderzoekers, onder wie artsen en onderzoekers van het Endoscopisch Schedelbasis centrum Amsterdam, ontwikkelt hij flexibele chirurgische instrumenten voor sleutelgatoperaties. Hij laat zich daarbij nspireren door mechanische oplossingen die hij in de natuur tegenkomt. Van 1986 tot 1991 studeerde Breedveld werktuigbouwkunde aan de TU. In de jaren daarop deed hij promotieonderzoek bij Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE)  naar de aansturing van een robotarm.
 
Door een klein gaatje in de hersenpan glipt hij naar binnen. Op het filmpje dat prof.dr.ir. Paul Breedveld (3mE) tijdens zijn intreerede op 11 december toont, zie je hoe het operatie-instrument vervolgens als een slang langs de hersenen naar de hersenbasis slingert waar het een tumor moet verwijderen. Daar aangekomen, verandert de slang in een soort octopus; hij splitst uiteen in verschillende armen, met aan de uiteinden diverse gereedschappen, zoals een camera, een grijpertje en een schaartje.
 
Breedveld verwacht dat dit scenario over enkele decennia werkelijkheid is. De flexibele instrumenten voor minimaal-invasieve chirurgie waar hij aan werkt, beloven een versimpeling van veel ingewikkelde ingrepen. Voor bijvoorbeeld schedelbasischirurgie hoeven chirurgen straks geen groot venster meer uit de schedel te zagen, de hersenkwabben opzij te trekken en dan met een compleet operatieteam en een grote hoeveelheid aan starre instrumenten de tumor te lijf gaan. Een klein gaatje voldoet en één chirurg kan het instrument naar de juiste plek sturen en de operatie uitvoeren. Hierdoor is er veel minder kans op schade aan gezond weefsel.
 
Paul Breedveld is bij de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf betrokken vanuit zijn innoverend vermogen en kennis van het werkveld.
 

Eric Pool

Partner B & L accountants: Penningmeester

picture
Als geboren en getogen Delftenaar ben ik opgegroeid met de drie ziekenhuizen die Delft toen rijk was. Een aantal jaren en enkele verhuizingen verder resulteerde dit in één ziekenhuis met twee gebouwen.
 
En nu mag ik als penningmeester van de Stichting een kleine bijdrage doen aan de verdere ontwikkeling van ons ziekenhuis dat binnenkort wordt gehuisvest in een fonkelnieuw gebouw. ONS ziekenhuis omdat wij, Delftenaren en inwoners van omringende gemeenten, allemaal gebruik maken van dit ziekenhuis. Vroeg of laat komen de meesten van ons in aanraking met het Reinier de Graaf Gasthuis.
 
Ik wil mij graag inzetten voor een ziekenhuis waarmee alle mensen in de Delftse omgeving zich verbonden voelen. Met zo veel mogelijk mensen zorgen dat er een prachtig ziekenhuis kan worden ingericht én in stand kan worden gehouden. Een ziekenhuis waar patiënten zo goed mogelijk kunnen genezen en bezoekers zich prettig voelen. Met inzet van ons allen gaat dit zeker lukken!
 
 

Stafdirecteur Zorg

Cees van der Zande

picture

Verbondenheid is een belangrijk leidend principe in het Reinier de Graaf Gasthuis. Wij geloven in samenwerking in de breedste zin van het woord: samen bereik je meer, krijg je meer ‘voor elkaar’.
Ik heb een lange geschiedenis met het ziekenhuis waar ik ooit als leerling verpleegkundige begon. Ik ben er nooit meer vertrokken. Geboren in het Westland en sinds jaren wonend in het Delftse voel ik me bovendien letterlijk verbonden met onze regio. De laatste jaren heb ik leiding kunnen geven aan het tot stand komen van het nieuwe ziekenhuis. 

Ziekenhuizen staan sinds 2008 op eigen benen. De overheidsbemoeienis en financiering zijn volledig losgelaten door wat de politiek zo graag marktwerking noemt. Dat betekent dat elke investering zelf gefinancierd en terugverdiend moet worden. Wij zijn heel blij en trots op het nieuwe ziekenhuis, waar wij ook eindelijk in een gebouw zitten. Dat is efficiënt, maar ook veel prettiger voor de patiënt. De investering voor een nieuw ziekenhuis is immens. De hypotheek moet door het ziekenhuis zelf terugverdiend worden in 40 jaar. En dat kan, want daar is het financiële plaatje op gebaseerd. Maar veel verder dan de basis voorwaarden reikt dat niet.

En dus blijft er veel te wensen over. Deze extra’s kunnen vaak niet uit eigen middelen. Daarvoor is de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf belangrijk. Met de inzet van veel vrijwilligers en gulle gevers, kan het verschil vaak wel gemaakt worden. Het is daarom fantastisch te ervaren dat wij al vele Vrienden hebben, met wie wij de doelstellingen van de Stichting Vrienden van Reinier steeds beter kunnen verwezenlijken. Maar je kunt nooit genoeg vrienden hebben.