Helpt u met een financiële bijdrage voor het persoonlijk bestrijden van uitgezaaide kanker?  Zodat we kunnen deelnemen aan het Center for Personalised Cancer Treatment (CPCT)  project.                                                 

In 2010 is in Nederland het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) opgericht met als doel een behandeling op maat te realiseren voor patiënten met uitgezaaide kanker. Het Reinier de Graaf ziekenhuis wil vanuit het  Oncologisch Centrum van de Reinier Haga Groep (OCRH) participeren in dit initiatief, zodat ook onze patiënten zo snel mogelijk baat hebben bij dit praktische onderzoek. De initiële kosten voor deelname zijn: € 50.000,-

CPCT

Het CPCT zet een databank op met tumorweefsel om genetische profielen van tumoren te verkrijgen die gebruikt kunnen worden om te voorspellen of een individuele patiënt baat zal hebben bij een specifieke doelgerichte therapie. Dit is een uniek Nederlands initiatief, uitgaande van het Nederlands Kanker Instituut  (NKI) in Amsterdam, in samenwerking met o.a. het Universitair Medisch Centrum in Utrecht (UMCU) en het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Het initiatief krijgt veel internationale aandacht en wordt ook gedragen door patiënten verenigingen, die bovendien de wens hebben geuit dit zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen in zo veel mogelijk ziekenhuizen.

Medische achtergrond

Hoewel doelgerichte therapie een doorbraak is geweest en heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe potentieel succesvolle medicijnen en behandelingen, heeft zij nog niet geleid tot de gewenste successen bij alle patiënten met kanker. Dat komt doordat het nog niet mogelijk is om de selectie van patiënten voor deze behandelingen te verbeteren. Het CPCT draagt hieraan bij zodat echte persoonlijke bestrijding van uitgezaaide kanker mogelijk wordt..

Primair doel van het onderzoek: Verhoging van het aantal van patiënten met duidelijk profiel van hun kanker en derhalve efficiënte opvolging met een systematische behandeling.

Benodigde financiering: € 50.000,-

Deelname

Op dit moment zijn alle Universitaire Medische Centra, en een aantal STZ ziekenhuizen aangesloten. Het is inmiddels mogelijk om in de komende jaren meer dan 7000 patiënten in aanmerking te laten komen voor deze genetische/ DNA analyse. De deelnemende ziekenhuizen krijgen toegang tot de gegenereerde DNA data van de door hen geïncludeerde patiënten. In het systeem zit ook een kennisbibliotheek die op basis van de gevonden mutaties suggesties kan doen voor eventuele toekomstige behandelingen.

Omdat de opgebouwde infrastructuur tot stand is gekomen met forse investeringen, wordt van alle deelnemende ziekenhuizen een eenmalige ondersteuning gevraagd van €50.000,-. Uiteindelijk vloeit dit geld dus weer terug naar de deelnemende centra als vergoeding voor af te nemen biopten en datamanagement. Maar voorfinanciering is noodzakelijk

Graag verzoeken we om financiële steun voor dit innovatief initiatief.

Met vriendelijke groet

 

Monique Bos, medisch oncoloog Reinier de Graaf

Johanneke Portielje, medisch oncoloog HagaZiekenhuis